Automatizacija upravljanja narudžbinama

Online rešenje za vašu logistiku e-trgovine

7049 N MBE EShip 300x70

Zahvaljujući besplatnom MBE eShip plug-in, lako se instalira i konfiguriše, možete povežite svoju e-trgovinu direktno sa MBE sistemima , postavljanje i nuđenje Vašim klijentima različitih vrsta otpreme i različitih nivoa usluge, a sve to karakteriše kvalitet i iskustvo MBE..
Sa MBE eShip-om možete ostati fokusirani na svoj posao, poveravajući
upravljanje svim aspektima i procesima koji se odnose na logistiku i isporuku vaše e-trgovine iskusnom, efikasnom i pouzdanom partneru.

MBE eShip nije samo softversko rešenje: može da integriše sve procese upravljanja logistikom tako što će pošiljke koje proističu iz Vaše onlajn prodaje poveriti vašem MBE centru od poverenja, takođe na glavnim tržištima širom sveta kao što su Amazon i eBay.

7057 N Bullet Point

Prednosti MBE eShip-a:

 • EFIKASNOST U POSLOVANJU
  Integracijom MBE sistema sa Vašom platformom za e-trgovinu možete učiniti upravljanje porudžbinama i pošiljkama brzim i lakim.

 • SMANJITE GREŠKE
  Automatizacijom upravljanja smanjićete marginu greške u ispunjavanju porudžbina, pošiljki i vraćanja.

 • VOĐENA KONFIGURACIJA
  Za bilo koji problem, možete računati na kvalitetnu podršku koja će Vas voditi kroz instalaciju i održavanje.

 • TEHNIČKA PODRŠKA
  Dostupni putem e-pošte ili telefona za rešavanje tehničkih problema ili drugih zahteva.