Brend identitet

Identitet brenda MBE, uspostavljen putem lokalnih i nacionalnih kampanja na internetu, radiju, TV-u, štampanim medijima, bilbordima i drugim jedinstvenim događajima, naglašava značaj i reputaciju MBE koja se ogleda po preduzetničkoj izvrsnosti, uslugama vrhunskog kvaliteta i zavidnoj lojalnosti kupaca.

Brend je jak onoliko koliko su jaki ljudi koji stoje iza njega. Trudimo se da živimo u skladu sa našim brendom svaki dan.

Doček klijenta, osluškivanje njegovih potreba, kompletnost predloženih rešenja, komunikacija, kvalitet u realizaciji i ostvarenju cilja, konstante su preduzetničkog mentaliteta MBE. Uspeh našeg brenda zavisi od uspeha naših ljudi da pravilno protumače potrebe naših klijenata, svaki put.

U MBE ljudi su ti koji omogućavaju da dostignemo naš cilj. Takođe, kroz rad na različitosti i inkluziji, obezbeđujemo da naša radna mesta širom sveta budu dinamična, podržavaju sve članove našeg tima i predstavljaju naše klijente i zajednice. Različitost i inkluzija su suštinski pokretači naše inovacije i uspeha. Naš preduzetnički i saradnički duh je u mnogome bolji kada su različiti ljudi, perspektive i pozadine usklađeni u pravcu postizanja MBE ciljeva.