LOGISTIKA I E-TRGOVINA

Posebno skrojena rešenja za upravljanje
logistikom i e-trgovinom

Oni koji biraju usluge Mail Boxes Etc. logistike, traže kompletnu i fleksibilnu uslugu koja prevazilazi jednostavnu isporuku pošiljke već uključuje i upravljanje mnogim drugim operativnim aspektima poput preuzimanja, skladištenja, kao i primene visoko-kvaltietnih materijala uz izradu odgovarajuće dokumentacije prilikom pakovanja i otpremanja pošiljki. Upravljanje zalihama, izveštavanje bilo o povratu robe ili ažuriranju stanja, omogućavaju Vam da stvari držite u svojim rukama bez potrebe da dodatno trošite svoje vreme, prostor i resurse na kompleksne i skupe aktivnosti.