Naša Priča

MBE kontinuirano raste, tako da danas ljudi širom sveta, na više od 3.200 lokacija u više od 47 zemalja, koriste naš koncept poslovanja za rešavanje potreba lokalnih preduzeća i potrošača u zajednicama u kojima žive.

Osnovan u San Dijegu u Kaliforniji 1980. godine, Mail Boxes Etc. je u Italiji 1993. godine predstavio Graziano Fiorelli kao glavni nosilac licence za brend MBE. Od otvaranja pilot centra 1993. italijanska MBE mreža je porasla na preko 500 centara. MBE Italija je naknadno stekla prava MBE Master Licenses za Španiju, Nemačku i Austriju.

MBE Worldwide – filijala koja je od 2009. godine u punom vlasništvu italijanske porodice Fiorelli – kupila je od MBE U.S. Inc. (podružnice UPS Inc.) Mail Boxes Etc. poslovanje širom sveta (osim SAD i Kanade, koje ostaju pod MBE U.S. Inc.), uključujući zaštitni znak, poslovni format i sve postojeće Master Franchising ugovore. Ovom akvizicijom, MBE Worldwide je postao jedini vlasnik brenda Mail Boxes Etc. i davalac franšize MBE franšiznog sistema.

1993-2000
MBE Italija se proširila na 300 MBE centara i postala prisutna u 80% italijanskih provincija, time je postala najveći i najuspešniji međunarodni MBE Master Licensee.

2000-2005
U portfolio su dodate licence za Španiju, Nemačku i Austriju. Širenje mreže je dovelo do povećanja na preko 600 MBE centara u četiri evropske zemlje.

2005-2010
Kupovina MBE franšiznog sistema od strane MBE Worldwide dovodi do daljeg širenje mreže na oko 1.370 MBE centara u preko 30 zemalja. Ukupan promet premašuje 330 miliona evra.

2010-2015
MBE Italija slavi 20 godina postojanja. MBE portfolio proizvoda i usluga se proširuje na e-trgovinu, grafiku i štampu, pribore za štampače (kartridži/toneri pod brendom “MBEPrint”), fotografske i kancelarijske proizvode.

2016
Mail Boxes Etc. se širi na preko od 1.500 lokacija na četiri kontinenta. Ukupni prihodi dostižu 400 miliona evra.

2017
Godina akvizicije za Mail Boxes Etc. širom sveta: dve američke kompanije, PostNet International Franchise i AlphaGraphics Inc. sada su deo grupe. Mreža MBE danas ima preko 2.500 servisnih centara (od kojih oko 500 u SAD i 2.000 u ostalih 40 zemalja).

2018
MBE Worldwide stiče većinsko vlasništvo u odabranim MBE servisnim centrima.

2020
Fondovi kojima upravlja Oaktree Capital Management, L.P. stiču do 40% vlasništva u MBE Worldwide.

2021
MBE Worldwide preuzima PACK & SEND, Multicopy i PrestaShop; MBE uspostavlja direktno prisustvo u Velikoj Britaniji i Irskoj.

2022
MBE Worldwide preuzima GEL PROXIMITY, sa ciljem dodatnog razvoja logističkih usluga. Ova akvizicija predstavlja strateški korak na razvojnom putu kompanije MBE Worldwide.

Otvaranje MBE SEE kancelarija u Beogradu, u Srbiji, i širenje poslovanja na prostoru Jugoistočne Evrope.