MBE SafeValue 4Business

Vaša pošiljka je u sigurnim rukama onih koji imaju iskustva u tome.

Sa MBE SafeValue 4Business, Vaši proizvodi su zaštićeni od momenta kada ih predajete u naše ruke do isporuke Vašim klijentima.

Kompletna rešenja za pakovanje, isporuke i osiguranje Vaših traženih pošiljki, koja Vam omogućevaju da u slučaju oštećenja ili gubitka Vaših proizvoda, nastala šteta bude nadoknađena od strane našeg profesionalnog i stručnog tima.