MBE eShip

Da li već imate e-trgovinu i vršite isporuku Vaših proizvoda online?

Sa MBE eSHIP možete povezati Vašu e-trgovinu sa MBE sistemom i iskorititi MBE usluge otpreme i logistike. Besplatno i lako za instaliranje, omogućava Vam da automatizujete upravljanje isporukama, tako što ćete organizovati sve logističke aspekte.